13

octobre

Journée de la Commémoration Nationale 2019

  Manifestation

Date:
13 octobre 2019
Horaire:
9:30 à 0:00
Localité:
18, rue Principale Sandweiler

Sonndeg, den 13. Oktober 2019 vun 09.30 Auer un «D’Journée de la Commémoration Nationale» ass den Nationale Gedenkdag vum Lëtzebuerger Vollek géint Besatzungsmuecht an de Joeren 1940-1945.

Eng feierlech Mass gëtt um 09.30 Auer an der Kierch zu Sandweiler zele-bréiert, duerno gëtt eng Gerbe beim «Monuments aux Morts» nidderge-luecht. Fir d’Zeremonie ofzeschléissen, offréiert d’Gemeng Sandweiler en Éierewäin am Centre culturel.