11

novembre

Fête Internationale de l'amitié (Org: Integratiounskommissioun)

  Manifestation

Date:
11 novembre 2018
Horaire:
14:00 à 20:00
Localité:
20, rue Principale, L-5240 Sandweiler

Ouverture à 14h00 par le président Monsieur Romain Dumong

Stands d’information, de dégustation et d’artisanat d’art de différents pays

Informatioun- , Degustatioun- a Konschtwierkstänn aus verschiddene Länner

Informations-, Spezialitäten- und Kunsthandwerksstände aus verschiedenen Ländern 

Stands with general information, arts and crafts and national specialities from various countries

Prix: 10 € 
(enfants libres jusqu’à 12 ans)

 

Programme:

 
14:30 - 17:30 Auer
Fernand Neumann mam Saxophon

18:00 - 20:00 Auer Lisa Mariotto