Publié le 06 mars 2019

Grouss Botz zu Sandweiler

 Administration communale

De Schäfferot, an Zesummenaarbecht mat der Amenagementskommissioun, invitéiert Iech alleguer fir bei der Aktioun «GROUSS BOTZ» de Samschdeg, 27. Abrëll 2019 matzemaachen.

Rendez-vous ass um 9:00 Auer am Foyer vum Centre Culturel. Mëttes géint 12:15 Auer gëtt all deenen déi matgehollef hunn, eng Portioun Spaghetti an en Dessert am Centre culturel offréiert.

Umelle kënnt Dir Iech bis den 23. Abrëll 2019 um Telefon 359 711-1 (Receptioun vun der Gemeng) oder per Mail: .

Dat benéidegt Material (Tuten, Händschen, Zaangen, Sécherheetswesten ...) gëtt Iech zur Verfügung gestallt.

D’Membere vum Schäfferot a vun der Amenagementskommissioun soen Iech am Viraus schonns villmools Merci fir Ären Asaz.